Glodalica
Graverica
Router
3D Scanner
...

SVE U
JEDNOJ
MAŠINI

CNCsrbLevo

 

Tool setter / Z0 sensor T-100

Kress_sm

Ovaj senzor visine alata kao dodatak Heiz mašinama služi da izmeri položaj vrha alata po Z osi nakon izmene alata, kako bi i posle postavljanja novog alata u glodalicu, njegov vrh zauzeo tačno istu poziciju gde je bio i vrh prethodnog alata.

Jednostavno se priključi senzor visine alata i zatim glodalo vodi sve dok ne načini kontakt sa senzorom. Visina alata se automatski izračunava i obrađuje u programu Win PCNC.

Napomena: korišćenje ovog senzora zahteva Win PCNC Economy ili bolji.