Glodalica
Graverica
Router
3D Scanner
...

SVE U
JEDNOJ
MAŠINI

CNCsrbLevo

 

Set koleta-prihvata

Kress_sm

Kress četvorodelni Collet Set - 3mm; 3,2mm; 6mm; 8mm

Kress glodalica se standardno isporučuje sa koletom od 8mm. Dodatna koleta podržavaju širi spektar pomenutih prečnika, obezbeđujući korišćenje širokog spektra manjih (end mill) i graverskih glodala i to u metričkim i engleskim jedinicama.

Nazad