Glodalica
Graverica
Router
3D Scanner
...

SVE U
JEDNOJ
MAŠINI

CNCsrbLevo

 

Kontroler dubine graviranja

Kress_sm

Jedinica za kontrolu dubine je od suštinske važnosti za svakog ko namerava da gravira na neravnim površinama. Materijali kao što je pleksiglas nemaju jednake debljine čineći fino graviranje teškim zadatkom preko veće površine obratka.

Ova jedinica dubinske kontrole ima linearnu šinu sa uležištenjem od cirkularnih kuglica za ravnomeran rad i visoku tačnost.

Pritisak se reguliše oprugom, i graversko/glodačka dubina se podešava preciznošću od stotog dela milimetra korigovanjem teflonski obložene prirubnice koja ima funkciju praćenja oblika obratka bez oštećenja površine.

Ova jedinica je visoko efikasna za graviranje, ali se isto preporučuje za glodanje ploča za elektronska štampana kola/PCB, gde se dubina obrade održava nezavisno od variranja debljine materijala ili upravnosti podloge na kojoj je obradak.

Jednom montirana, ova jedinica se ne mora uklanjati. Zbog visoke stabilnosti u svom stegnutom režimu, može se koristiti u toku redovnog rada glodanja.

Nazad