Glodalica
Graverica
Router
3D Scanner
...

SVE U
JEDNOJ
MAŠINI

CNCsrbLevo

 

Laser skener

Kress_sm

LaserProbe4500 sistem je namenjen za beskontaktno lasersko skeniranje objekata do 100mm visine. Može da skenira sve materijale osim onih providnih ili reflektujućih. Skeniranjem se dobijaju fajlovi oblika STL, DXF i TXT. Sistem dolazi u kompletu sa laser skenerom, kablovima i softverom za obradu podataka. Dizajniran je tako da se može priključiti na biko koju CNC mašinu, čak i na Servo mašine, nezavisno od tipa kontrole. Softver uređaja obezbeđuje proračunavanje/analizu/prikazivanje i filtriranje rezultata skeniranja, dostupan je u Engleskoj i Nemačkoj verziji i sa kompletnim uputstvima. Ako želite da vidite laser u akciji pogledajte ovaj video.

Princip rada:

Laserski senzor se montira na CNC mašinu. Tokom procesa skeniranja mašina pomera laserski senzor liniju po liniju, preko objekta, na korisnički definisanom rastojanju (0,01mm). Laserski senzor meri razdaljine (3-koordinate) na površini objekta i softver prevodi tu informaciju u digitalnoj 3D replici koja se snima na primer kao STL fajl.

Filtering:

Radi dobijanja različititih vrsta površina materijala, simuliranjem se koriste filtri noise ili smooth, a rezultati su visokog kvaliteta.

Moguće primene su:

- Izrada prototipa
- Reprodukcija
- Obrnuti inženjering
- 3D razmeravanje
- Ortopedski delovi
- Izrada kalupa
- Nakit aplikacije

Sistemski zahtevi:

-Processor: Intel Pentium 4 2.0GHz or better.
- RAM: 1 GB ili više (4 GB preporučljivo).
- Memory capacity: minimum 20 GB, NFTS - file system is required.
- Video card: ATI/NVidia and at least 256MB video memory
- Operating system: Windows 2000/ Windows XP.
- Other: USB 2.0 is required.

Nazad